ListaLam

Listalam

Gården vår på Stave er en gammel slektsgård som har vært i slektens eie i mer enn 400 år. Det har vært drevet med forskjellige husdyr opp gjennom tidene, men sau har alltid vært del av husdyrholdet.

  Hvert år sender vi til slakt ca 100 lam.  Disse lammene er født og beitet på Lista, i områder med lange tradisjoner for beite.  Vest-Listas nærhet til havet, tang og tare som blir skylt opp og gjødsler, salt råk innover landskapet, og av den grunne blir beitene smakelige for lammene.  Forretningsideen er å videreforedle og merke dette kjøttet for salg lokalt.

 Dette er tenkt gjort ved å tilskjære spesialprodukter som i dag i liten grad er tilgjengelig gjennom de store aktørene innen kjøtt.  Videre ønsker vi å tørke kjøtt etter gamle tradisjoner.  Ved å videreforedle produktet (slakte lam) vil vi en større del av verdiskapningen bli værende på gården ved å oppnå en høyere pris på sluttproduktet.

 Denne produksjonen vil bli sesongbetont. Vi vil derfor også lage et lokale for lefse- og flatbrødbaking. Dette for å skape produksjon og inntekter i rolige perioder.

Fem andre bønder driver med lammeproduksjon i samme området og under samme forhold som oss. Vi har forespurt dem om de vil inngå samarbeid med tanke på å bearbeide og selge sine lammeslakt gjennom vår gårdsbutikk og vi har fått positiv tilbakemelding.

 

Kundene blir mer og mer opptatt av kvalitet og hvordan matvarer er produsert.

Lammene beiter lokalt hele sommeren, våre kunder kan se hvordan de har det på sommerbeite når de er på ut på tur, eller de kan komme på besøk for å se.
Vi vil kunne dokumentere alt om lammeproduktene fra fødsel til ferdige produkter.
Produksjonen og salg vil foregå i godkjente lokaler hjemme på gården.